Skip to main content

Legyünk hálásak, hogy ismerhettük!

Mély megrendüléssel vettük tudomásul a hírt, hogy néhány napja dr. Pákh Tibor, sokunk Tibor bácsija életének 98. évében meghalt.
Hosszú évek ismeretsége kötött össze vele. Intézményünk tiszteletbeli tagja volt. Állandó vendége és előadója az 1956-os iskolai ünnepségeinknek, rendkívüli történelemóráinknak.
Ő a Karolina-kápolna mellett álló Mindszenty-szobor adományozója. Önzetlen, kedves egyéniségével nagy hatást gyakorolt mindannyiunkra, akik ismerhettük.
Pákh Tibor élete olyan történelmi korszakot ölel fel, mely hősöket, mártírokat adott nemzetünknek.
Élete hősies, példa értékű. Megtörhetetlen jelleme, bátorsága a magyar hazafiság ügyét szolgálta.
Felesége hűséges, erőt nyújtó, igaz társa volt.
Tibor bácsit a kegyetlen kínzások, embertelen börtönévek sem rendítették meg meggyőződésében.
Világos elmével látta és tudta, mi a feladata a forradalomban, majd az azt követő megtorlás idején.
Napjaink eseményeit is figyelemmel kísérte és amíg ereje engedte, szívesen eleget tett a meghívásoknak.
Istenbe vetett hite segítette őt át a rámért nehézségeken.
Felejthetetlen előadásai egy igaz ember visszaemlékezései voltak.
Tanítványaink átérezték egy hős életútját, világlátását.
Köszönjük, Tibor Bácsi!

A tantestület és a Diákság nevében: Konopás Anna tanárnő