Skip to main content

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az “öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az “öko” szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az “öko” szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan. (forrás: http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola)

Tehát a cím azon iskolák legmagasabb szintű elismerése, melyeknek pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.

Iskolánkat évek óta jellemzi a keresztény értékrend megerősítése (iskolánk helyi jellegének megfelelően), a keresztény szemléletű környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, a természettudományos műveltség kialakítása. Az ökoiskolai címet a 2015/2016-os tanév során elnyertük, így még tudatosabban törekszünk a fenntarthatóság elvének nevelésére, mind pedagógiai szinten és technikai, gazdasági szinten, illetve a társas kapcsolatok szintjén. A címet idén is szeretnénk megtartani, hiszen elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiai törekvései mellett. Ebben a törekvésben minden munkaközösség mellettünk áll és részt vállal.

A keresztény szemléletű környezeti nevelésben, az idei tanévben is Ferenc pápa „Laudato si’ „Áldott légy!” című” “zöld” enciklikája nyújt segítséget. A tavalyi tanévben megkezdett munka után is bőven találunk kihívásokat, feladatokat a sokrétű műben. Az enciklika 2015.06.18-án jelent meg. A mű a „közös ház”, a teremtett világ gondozásáról szól, átfogó környezetvédelemre buzdít. Hat fejezetben foglalja össze a közös otthon megóvásának témaköreit:

  1. “Ami otthonunkban történik”

– víz problémaköre

– biodiverzitás védelme

– éghajlatváltozások problémaköre

– ökológiai adósság problémaköre

  1. “A Teremtés Evangéliuma”

A környezet kollektív adomány, az egész emberiség öröksége, szükség van tehát az egyetemes közösség iránti felelősségre.

  1. “A környezeti krízis emberi gyökere”

Felelős gazdálkodásra buzdít a teremtett világgal szemben, elutasítja a technokráciát.

  1. “Átfogó ökológia”

Egyetlen és összetett társadalmi-környezeti válságról van szó napjainkban. A „Használd és dodb el!” logika nemcsak a tárgyi világot érinti, hanem az embert is, aminek jegyében sok helyen kizsákmányolják a gyermekeket és elvetik, leselejtezik az öregeket és megölik a magzatokat. Fenntartható világot kell hagyjunk a következő nemzedékekre.

  1. “Néhány iránymutató és cselekvési vonal”

A mértékletesség megszabadító erejű, megéri, hogy jók és becsületesek legyünk.

  1. “Nevelés és ökológiai spiritualitás”

“Egy átfogó ökológia egyszerű, mindennapi gesztusokból is áll, amelyekben megtörjük az erőszak, a kihasználás, az önzés logikáját”

Az enciklika lelkiismeretvizsgálatra buzdít, milyen a kapcsolatunk az Úrral, másokkal, saját magunkkal és minden élőlénnyel, a természettel.

Az enciklika áttekintése, lehetőséget ad feleleveníteni, a reál munkaközösség elmúlt éveinek kiemelt céljait, melyeket projektek keretében valósítottak meg.