Skip to main content

Tanév végi elismerések

  • Karolina-díj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik legalább 4 éve iskolánk tanulói és nyolc éven keresztül példás magatartást és kitűnő tanulmányi eredményt értek el, valamint versenyeken kiemelkedő eredményt értek el.
  • Karolina iskoláért díj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik nyolc éven keresztül példás magatartással és legalább jó tanulmányi eredménnyel zárták az évet és kiemelkedő sport vagy egyéb eredményt értek el.
  • Talentum-díj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik az előzőekben felsorolt díjakat nem kaphatják meg, de valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek.
  • Jót és jól elismerés: Azok a felső tagozatos tanulóink kaphatják, akik odafigyelésükkel, példamutató magatartásukkal mutatnak utat társaiknak, hogyan lehet a hétköznapokban keresztényi életvitelt tanúsítani, akik erejükhöz, képességeikhez mérten minden jót kihoznak magukból.
  • Tantestületi dicséret: tanév végén adható az osztályfőnök felterjesztése és a nevelőtestület egyetértésével. A tantestületi dicséretet a tanévzáró – Te Deum- szentmisén az iskola igazgatója adja át. Az a tanuló kaphatja, aki tanulmányi munkáját a képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít.