Skip to main content

Tanév végi elismerések

  • Karolina díj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik legalább 4 éve iskolánk tanulói és nyolc éven keresztül példás magatartást és kitűnő tanulmányi eredményt értek el, valamint versenyeken kiemelkedő eredményt értek el.
  • Karolina iskoláért díj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik nyolc éven keresztül példás magatartással és legalább jó tanulmányi eredménnyel zárták az évet és kiemelkedő sport vagy egyéb eredményt értek el.
  • Talentumdíj: Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik az előzőekben felsorolt díjakat nem kaphatják meg, de valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek.
  • Jót és jól elismerés: Azok a felső tagozatos tanulóink kaphatják, akik odafigyelésükkel, példamutató magatartásukkal mutatnak utat társaiknak, hogyan lehet a hétköznapokban keresztényi életvitelt tanúsítani, akik erejükhöz, képességeikhez mérten minden jót kihoznak magukból.
  • Tantestületi dicséret: tanév végén adható az osztályfőnök felterjesztése és a nevelőtestület egyetértésé A tantestületi dicséretet a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatója adja át. Az a tanuló kaphatja, aki tanulmányi munkáját a képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít.

Kimagasló munkájukért kitüntetésben részesültek a 2017-2018-as tanévben

Karolina-díj

Veress Noémi 8. a

Karolina Iskoláért díj

Burger Dávid 8.a

Dibuz Vilmos 8.a

Márton Zsófia 8.a

Nagy Szabolcs 8.a

Slezsák Julianna 8.b

Karolina Talentumdíj

Sellyei Csanád 8.a
tanulmányi- és sportverseny eredményeiért

Dávid Attila 8.b
tanulmányi- és sportverseny eredményeiért

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Magyarországi Nagyperjele lovagrendi dicséretét vehették át kimagasló és példamutató hitéletükért a következő 8. osztályos tanulók a ballagási ünnepélyen

Árkosy Áron 8.a

Juhász Noémi 8.a

Zima Kincső 8.a

Diákolimpiai eredményeiért városi kitüntetésben részesült

Varga Dávid 8.a

Jót és jól elismerés:

5. a: Bandúr Maja, Karaba Máté

5. z: Bénik Márton, Kővári Csenge

6. a: Leskó Laura, Kovács Martin

6. z: Király István, Balogh Lilla

7. a: Dobay Pál, Vezsenyi Noémi

7. b: Csernák Eszter, Lukács Zoltán

8. a: Bartalis Borbála, Truszka Laura

8. b: Bruzsa Virág, Kiss Virág

Tantestületi dicséret:

2. a: Fekete Száva, Rideg Nikolett, Kiss Előd

2. z: Debreczeni Hajnalka, Karánsebessy Tünde, Szrenka Kornélia, Pozsgai Petra

3. a: Folly-Ritvay Balabán, Jakobszen Dávid

3.z: Konterczky-Catalan Glória, Szegner Fatima

4. a: Jakobszen Anna, Gurály Margaréta, Rideg Bernadett, Tóth Adél

4. b: Bubrik Nóra, Kató Bálint, Kiss Lara, Lázi Zsófia, Palánki Ágnes, Urbán Luca, Pálfai Villő

4.z . Bartha Vilma, Horváth-Lengyel Julianna, Szesztay Ábel

5. a: Andrási Ajsa, Müller Nóra

5. z: Csóvári-Katona Flóra, Vogel Viktória, Nagy Benedek, Füke Gerda, Zoljánszki Róza, Laluska Levente, Majsai Emma

6. a: Kövesdi Ákos

6. z: Brenner Boróka, Debreczeni Eszter, Simon Luca, Valu Dorka, Tholt Sára, Király Boglárka, Kiss Tünde

7. a: Virág Lili, Bircsák Dávid

7. b: Komáromi Gitta, Nagy Luca, Constans Mária Franciska, Hidvégi-Üstös Izabella, Tomori Polli, Paksy-Kliment Péter

8. a: Király Marcell, Bartalis Borbála

8. b: Mózes Sára, Bátyi Fanni