Skip to main content

Családi életre nevelés program (CSÉN)

Az EKIF javaslatára organikus nevelést céloz meg intézményünk. Az organikus nevelés olyan sajátos pedagógiai rendszer, mely a katolikus – keresztény értékszemlélet mindennapos gyakorlatát szolgálja, összhangban áll, kiegészíti és segíti a család nevelésben betöltött szerepét. Ennek a nevelésnek egyik alappillére a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program.

A CSÉN programban sokféle technikát alkalmazunk. Az egyes témákat történettel, filmmel, játékkal vezetjük fel, melyekről beszélgetünk, megteremtjük az érzelmi ventilláció lehetőségét, ez biztosítja az interaktivitást. A vitaindítás, a nem formális tanulási módszerek, az erkölcsi és etikai értékek fejlesztését szolgálják. Az élmény- és drámapedagógiai eszközök az egyes témák, jelenetek élményszerű megjelenítéséhez nyújtanak segítséget. Az információközlés nem egyszerű és egyszeri, hanem a gyerekekkel valós, tartós, több alkalomra szóló együttműködés. Az élményt és a tudást kötjük össze, így válik a gyerekek tudása aktívvá, életszerűvé. A gyerekek, az eltelt rövid idő ellenére is, jobban megismerték egymást, bensőségesebb lett az osztálytársak viszonya. A program nem a családok mostani életével foglalkozik, hanem hosszú távú célunk, hogy gyermekeink olyan személyiségfejlődésen menjenek keresztül, ami majd segíti őket saját családjuk megalapításánál. Szeretnénk, hogy olyan készségek birtokába kerüljenek, amellyel harmonikus boldog életet tudnak kialakítani maguknak.

A gyerekek szívesen vesznek részt a programban.

CSÉN programok: hittanórák keretében órarészletek tartásával, ill. a reggeli elmélkedések idejében

  • osztályfőnöki órák keretében havonta dupla óra keretében
  • negyedéves szakmai nap
  • külsős CSÉN munkatársakkal: Ciklus-show, Titkos küldetés fiúknak
  • Különböző témanapok – foglalkozás külső előadóval
  • szakmai egyeztetés, esetmegbeszélés a mentorainkkal

A CSÉN programról