Skip to main content

2012 szeptemberében indult el iskolánkban az alapfokú művészetoktatás, kifejezetten a kórusiskolai osztályban tanuló gyermekek számára. Minden kórusiskolás gyermek valamilyen hangszeren tanul, mely – túl azon, hogy személyiségfejlődésükre rendkívül pozitívan hat – segíti a kottaolvasási készségüket, fejleszti hallásukat és a koncentrációjukat, ily módon segíti fejlődésüket az éneklésben, a kórusmunkában. Kodály Zoltán rámutatott, hogy a gyerekeknek először énekelni kéne tudni, és úgy kezdeni hangszeren játszani. Mivel minden kis kórista már az első osztálytól kezdve zenei előképzős is, amikor először vesznek hangszert a kezükbe, már szépen énekelnek és alapszinten olvasnak kottát, így a hangszertanulás is könnyebb számukra.

Szerte Európában, a hasonlóan működő katedrálisi énekes iskolákban is nagy hangsúlyt fektetnek a hangszeres oktatásra az ének- és kórusfoglalkozások mellett. Művészeti iskolánkban zongorán, furulyán, fuvolán, trombitán, hegedűn, ütődobon, hárfán tanulhatnak növendékeink. A választható hangszerek palettája évről-évre bővül. A hangszeres képzést hangképzéses órák egészítik ki. Kiscsoportos foglalkozásokon hangképző tanárok segítik gyermekeinket a helyes énektechnika elsajátításában.

Nagy örömünkre a hangszeren tanuló gyerekek közül többen is közreműködtek már koncerteken és liturgikus szolgálatokon egyaránt. Az ütőhangszeres gyerekek a Szt. Cecília koncerten, a Palotakoncerten és Egerben is játszottak, de nagy sikerrel mutatkozott be a Palotakoncerten a hegedű-zenekar is. Nagyszerű hangulatot teremt minden alkalommal a citera tanszak növendékeiből alakult citerazenekar, közreműködésükkel gazdagítják a hagyományok ápolását a jeles napokon és hangversenyeinken. A zenetanulás, kóruséneklés alapvetően eszköz számunkra abban, hogy egészséges lelkületű, jellemes keresztény magyar gyerekeket neveljünk a következő nemzedék számára.

 

Köszönjük hangszeres kollégáink áldozatos munkáját, és hálásak vagyunk mindazoknak a kollégáinknak és barátainknak is, akik sokat tettek/tesznek és segítettek/segítenek a kórusiskola és a művészeti iskola működésében.