Skip to main content

Az iskolánkban működő Diákönkormányzatot (DÖK) tanulóink, tanuló közösségeink hozták létre abból a célból, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.

A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed és a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet szervezetében is. A DÖK gyermek vezetői: osztályonként 3 fő a 4. évfolyamtól kezdve. A DÖK-höz tartozó tanulóközösségek tagjaik közül 5 fő vezetőséget és 30 fő küldöttet (képviselőt) választanak. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a DÖK iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról. A DÖK felnőtt vezetője a tantestület egy tagja – idén Szabó Ágnes -, aki képviseli a DÖK-öt az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásában és tárgyalásokon.

A DÖK feladatai

Részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak megszervezésében.
Tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság tevékenységéről, döntéseiről.
A tanulóközösségek javaslata alapján felkéri a DÖK munkáját segítő nagykorú személyt.
Elfogadja a DÖK éves munkatervét.
A nevelőtestület véleményének figyelembevételével dönt az egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
Csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez.