Skip to main content

2023-2024-es tanévben     Kiemelt célkitűzések:

 • hitélet elmélyítése
 • önálló tanulásra nevelés
 • igényesség kialakítása önmagukkal, környezetünkkel szemben
 • az internet adta lehetőségek jobb kihasználása mindennapjainkban
 • külső kapcsolatok felelevenítése
 • teremtés hete programban való részvétel
 • fenntarthatóságra figyelés

 

Főbb feladataink:

 • egymásra figyelés, egymás segítése
 • a gyermekek személyiségének fejlesztése
 • közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése
 • játékközpontú napközi kialakítása
 • szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés
 • olvasás megkedveltetése
 • egészséges életmódra nevelés
 • higiéniai alapszabályok betartása
 • környezettudatos magatartás kialakítása
 • néphagyományok megismerése
 • fegyelmezett magatartás
 • a folyosói dekoráció folyamatos elkészítése, évszakoknak, aktuális ünnepeknek megfelelően
 • a gyermekcsoport közösséggé formálása
 • szokásrend, rendszeresség kialakítása
 • magatartási szabályok kialakítása, betartatása
 • nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása
 • a tanulási technikák elsajátításának megsegítése, tanulási módszerek
 • tanulópárok kialakítása 3. osztálytól
 • szóbeli és írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése
 • minőségi és mennyiségi ellenőrzés
 • a környezet és értékeink (iskola, udvar, osztályterem, taneszközök) megóvása
 • udvar rendjének kiemelt figyelemmel kísérése, fenntart