Skip to main content

Kedves Szülők!

  1. augusztus 31-én, csütörtökön este 17:00 órakor Veni Sancte tanévnyitó szentmise és ünnepség lesz a Barátok templomában. A szentmisére és ünnepségre nagy szeretettel hívjuk és várjuk a Szülőket is!

Az Osztályfőnökök 16:40 órától várják a Diákokat a Barátok temploma előtti téren, ünneplő ruhában (fehér felső, sötét szoknya/nadrág, ünnepi cipő)!

  1. szeptember 1., péntek „Első tanítási nap”

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk külső homlokzatának egy része a nyáron fenntartói beruházással megújult, az udvar egy részén is elkészült az aszfaltozás. Az udvar megújítási munkái folytatódnak, melyről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, türelmüket és megértésüket kérve. A felújítás alatt is gondoskodunk a Gyermekek biztonságáról!

7:40 órától szeretettel várjuk Tanítványainkat!

Kérem, hogy Gyermeküket ezen az első napon kísérjék be az osztálytermekbe!

Ezen a napon 3 osztályfőnöki órát tartunk, melyben igazgatói beszélgetésre, tűz- és balesetvédelmi tájékoztatóra, házirendre és órarendre, az egymásra való odafigyelés fontosságára is sor kerül.

Ekkor lesz a tankönyvek átadása is, ezért a diákok hozzanak magukkal iskolatáskát és egy jegyzetfüzetet, tolltartót is.

Valamennyi Diákunknak ezen a napon 11:00 órakor befejeződik a hivatalos iskolai idő.

Kérem a Szülőket, hogy Gyermeküket az iskola előtt várják, az Osztályfőnökök fogják kikísérni valamennyi alsós osztályt!

A felső tagozat 11:00 óra után folyamatos kiengedéssel automatikusan mehet haza.

Alsó és felső tagozatból is csak azok a Tanulóink maradnak, akiknek Szülei az Osztályfőnököknek jelezték ÍRÁSBAN ügyeleti kérésüket

NAGYON FONTOS: Ezen a napon nincs még ebéd, ezért kérem, hogy okvetlen csomagoljanak Gyermekük számára ennivalót és legyen innivalója is minden Gyermeknek!

ÜGYELET 17:00 óráig LESZ azok számára, akik ezt írásban igénylik!

szeptember 4. (hétfő):

2-8. osztályos Diákjaink Szüleinek megköszönjük, ha az iskola szépen megújított kapujáig kísérik Gyermeküket! Az elsős Szülők a héten bekísérhetik iskolánk legifjabbjait a tantermekbe!

Kérem, szíveskedjenek a bizonyítványokat az Osztályfőnököknek átadni(általános iskola és AMI bizonyítványokat egyaránt), a Gyerekekkel erre a napra beküldeni.

Az étkezést ettől a naptól kezdve biztosítjuk Kovács Ildikó gazdasági vezető levelében küldött információk alapján.

Ettől a naptól már az órarend szerint tanítunk.

Az első évfolyamosok Szülei számára 17:00 órától szülői értekezletet tartunk, szeretettel várjuk elsős Tanítványaink Szüleit 17:00 órakor iskolánk ebédlőjébe, ahol elsőként a Vezetőség, majd ezt követően az Osztályfőnökök adnak tájékoztatást.

  1. szeptember 5-től, keddtől:
  2. Megkezdődnek a 2-8. évfolyamosok szülői értekezletei Osztályfőnökök tájékoztatása alapján.
  1. szeptember 6-án:

A művészeti iskolai tanítás kezdete. Szeptember 6-án, 7-én és 8-án lesz a hivatalos órabeosztás. A hangszeres tanárok munkáját segíti és koordinálja ezen a napon Varga Istvánné Monika és Tumbász Mártonné Anita.

Iskolánk ügyeleti rendje a 2023-2024. tanévben:

Reggeli ügyelet: 7:00 órától 7:40 óráig tart.

A diákoknak legkésőbb 7:45-ig kell az iskolába érkezni. Az ezt követő érkezés már késésnek számít, ami az E-naplóban kerül bejegyzésre. Kerékpárok NEM hozhatók be az iskola területére, tárolásra az új biciklitárolókban a főbejárat előtt van lehetőség. Most Rollerek tárolása a hátsó udvaron, a Kápolna mellett biztosított, azokat kézben hozva különösen is óvatosan lehet behozni a FŐBEJÁRATON

7:45 órától reggeli ima kezdődik!

Délutáni ügyelet: 16:00 órától 17:00 óráig tart.

Napközi:

Az alsó tagozatos kisdiákoknak 16:00 óráig napközit biztosítunk. Korábbi hazamenetel kizárólag szülői kérésre írásban történhet!

Tanulószoba:

Iskolánk 16:00 óráig biztosítja az 5-8. évfolyamosok számára a tanulószobát, azok

számára, akik ezt igénylik.

Az iskola ugyanakkor megadja azt a lehetőséget is, hogy a felső tagozatos diákok a tanulószobából korábban hazamehessenek, ha órarendjük ezt lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy gyermekük KIZÁRÓLAG szülei írásbeli bejelentése esetén 16:00 óra előtt elhagyhatja el az iskolát.

A tanulók különóráinak ismeretében arra kérem a felső tagozatos gyermekek szüleit, hogy 2023. szeptember 8-ig, péntekig írásban nyilatkozzanak az Osztályfőnökök felé arról, hogy mely időpontban hagyhatja el gyermekük az iskola épületét iskolán kívüli elfoglaltság miatt órarendi órái után. Szeptember utolsó hetében módot adunk arra, hogy felülvizsgálhassák a tanulószobával kapcsolatos kérésüket.

Amennyiben arról döntenek, hogy gyermekük számára igénybe kívánják venni a tanulószobát, úgy döntésük a tanulószobában való munkára diákjainkra nézve kötelező érvényű az iskolai házirend betartásával.

Amennyiben év közben igény merül fel arra vonatkozóan, hogy egy-egy esetben korábbi

hazamenetelt szeretnének kérni gyermekük számára, úgy azt írásban kell megtenni az üzenőn keresztül!

Sportegyesületi igazolást, délutáni kilépőt az iskola formanyomtatványán nyújthatnak be!

 

Kedves Szülők!

 Az új tanévben kérem imáikat iskolai Közösségünkért, viszonzásul Pedagógusi és Munkatársi közösségünk imáit ígérem Tanítványainkért, valamennyi Családért, kérve az Úristent, hogy tartson meg bennünket közösségben, egységben, hogy egymásért felelősségben és szeretetben az Isten országát éljük iskolai Közösségünkben!

Isten áldása legyen mindannyiunkkal!

Szeretettel a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola közössége nevében,

Acsainé Dávid Ágnes

igazgató