Skip to main content

Szent Gellért nap délutánján Kórusiskolás Tanítványaink és a Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusának új énekesi iskolánk udvarán ünnepeltek.

Szentlecke szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez irt leveléből     Kol 3,12-17

Testvéreim! Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen; ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek hálásak mindenért.

Ez az Isten igéje.