Skip to main content

Munkaközösségünk tagjai:

  1. Borsay Levente igazgatóhelyettes, fizika matematika szakos
  2. Horváth Ágnes biológia, kémia szakos
  3. Kárpátiné Kapos Ildikó biológia, földrajz, életvitel szakos
  4. Kármánné Laczhegyi Márta matematika választott műveltségterületű tanító
  5. Kékesi Judit informatika, földrajz, rajz szakos
  6. Nyikos József testnevelés szakos
  7. Sógor Edit földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés szakos
  8. Szabóné Forgó Anikó földrajz, rajz, hittan szakos
  9. Szász-Vadász Franciska matematika szakos
  10. Tömör Csaba testnevelés szakos tanárok.

Munkaközösségünk az idei tanévben kiemelt célként a környezeti nevelést és az egészséges életmódra nevelést választotta.

A keresztény értékrend megerősítése (iskolánk helyi jellegének megfelelően), a keresztény szemléletű környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, a természettudományos műveltség kialakítása, munkaközösségünk legfőbb feladatai közé tartoznak.

E munka érlelte be, hogy iskolánk évek óta az ökoiskolai kritériumoknak megfelelően működött. A címet a 2015/2016-os tanév során három tanévre elnyertük. Az idei tanévben szeretnénk újra pályázni a cím elnyerésére, hiszen elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiai törekvései mellett. Ebben a törekvésben minden munkaközösség és a Diák Önkormányzat mellettünk áll és részt vállal.

Kiemelt célunk tehát, az Ökoiskolai cím újbóli elnyerése.

Munkaközösségünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági témahétre (2019. március 18-22. között) is jelentkezik. A zenei osztályok leterheltsége miatt, az 5.a,b; 6.a osztályokkal valósítjuk meg a Fenntarthatósági projektet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektgazdaként kapcsolódik be a témahét programjaiba.

Kiemelt célunk közé tartozik az egészséges életmódra nevelés.

Fontos feladat a sport egészségmegőrző szerepének tudatosítása gyermekeinkben. A cél érdekében az egész iskolát megmozgató Sportnapot (2018.10.13.) szervezünk.

Munkaközösségünk a Digitális témahétre (2019.április 8-12. között) is jelentkezik.