Régi alapokon megújulva -a jubileumi év rendezvényei

Iskolánk életében különleges év volt a 2016-17-es tanévünk. Egyszerre lett 110 esztendős és 25 éves a váci Alma Mater, a “tápláló anya”, a Karolina Iskola.

Gróf Csáki Károly Emmánuel püspök úr édesanyjának a neve kifejezi az alapítónk szándékát: legyen ez az iskola egy anya, egy védelmező, óvó édesanya.

110 évvel ezelőtt csengettek be először: az első tanév az 1906-1907-es volt. Majd hosszú, történelmi eseményekben is bővelkedő, mozgalmas évtizedeket követően, éppen 25 éve, az 1991-92-es tanévben indulhatott újra Karolinaként az intézményünk. (Bár az ’56-os forradalom alatt egy „röpke” ideig Hámán Kató neve helyet cserélt az iskola eredeti nevével.)

Szeptember 23.  Szent Margit teremavatása

Szent Gellért napján abban a reményben hirdettük meg a jubileumi évvé meghosszabbított kettős születésnapunkat, hogy mind az ész, mind a szív felfedezi és továbbadja a múlt értékeit. 

Ezen a napon a 25 év során itt tanítókkal együtt ünnepeltük a keresztény pedagógusok napját tanítványaink műsorával és egy fogadással. Ez alkalomból köszöntöttük a jubiláló kollégáinkat, valamint sor került egy terem szentelésére is. Nagy szeretet övezte Korpás Margit tanító nénit, kalocsai iskolanővért, aki évtizedeken át nevelte szépre, jóra a gyermekeket. Élete, példája egyben tanítás is: a nevelőnek ma is „édesanyaként” kell jelen lennie a gyerekek között, azzal a hozzáállással, mely minden gyerek jövőjét féltő szeretettel vigyázza.Az ő tiszteletére neveztük el védőszentjéről azt a termet, ahol a legtöbbet tanított. A Szent Margit termet dr. Varga Lajos segédpüspök úr áldotta meg. Az egybegyűlteket fenntartónk képviseletében dr. Csáki Tibor atya köszöntötte, aki iskolánk egykori igazgatója is volt.

Október 21.  Megemlékezés. Szoboravatás. Az’56-os forradalom 60. évfordulója

Az ’56-os forradalom 60. évfordulójára „Az én ’56-om” felhíváshoz hasonlóan „ A mi ’56-unk” címmel vártuk azokat az emlékeket, történeteket, fotókat, amelyek elsősorban az iskola akkori tanulóihoz, tanítóihoz, illetve a mostani tanítványok rokonságához,  vagy Váchoz kötődtek. Az összegyűlt pályamunkákból kiállítást rendeztünk. Mindszenty bíboros úr életéről színdarabot mutattak be diákjaink, s ezen a megemlékezésen került sor Mindszenty József bíboros úr szobrának avatására is, mely Dr. Pákh Tibor ajándéka, és a Karolina kápolna kertjében került elhelyezésre.

A megemlékezésről további képek a galériánkban tekinthetők meg.

December 20. Adventi flashmob a Márc. 15. téren

Adventben a jelenlegi és a volt tanítványok, kollégák, szülők és bárki, aki kedvet érzett egy közös éneklésre, eljött Vác főterére és köszöntötte a karácsonyi időszak kezdetét. Szívet melengető, örömteli, vidám találkozások, ismerős karácsonyi énekszó, betlehemes élőképek, üdítő forró teázás különleges pillanatai tették emlékezetessé ezt a “flashmobot”.

Február 2-3.  Karolina-napok

Február 2-án,  Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a gyertyák megszentelése a köztünk élő és Egyházát folytonosan megvilágosító Krisztust juttatja eszünkbe. A csonkig égő gyertyák  Krisztus áldozatát szimbolizálják, aki azért jött, hogy a fényben megmutassa, hogyan szeret bennünket Isten. „Feltámadása azt üzeni, érdemes vállalni az áldozatot.” Szentmisével és rendhagyó osztályfőnöki órával ünnepeltünk e napon, megemlékeztünk gróf Csáki Károly Emmánuel püspök úr édesanyjáról, majd  hagyományainkhoz híven leróttuk kegyeletünket és koszorút helyeztünk el az alapító püspök atya sírhelyénél a Székesegyház altemplomában. A következő napon különböző versenyeket szerveztünk, melyekre meghívtuk  a városi és egyházmegyei iskolák tanulóit is. A tanulmányi versenyek  lebonyolítására és értékelésére a jelenlegi és a régi kollégáinkat kértük fel.

Május 19. Jubileumi Gála

Jubileumi évünk záró akkordjaként egy gálaműsorra került sor, melynek a Madách Imre Művelődési Központ adott helyet. Iskolánk mindenkori pedagógusai évtizedek óta vallják Kodály Zoltán elvét: „Legyen a zene mindenkié!” Ennek a gondolatnak a jegyében énekeltek, táncoltak, citeráztak, furulyáztak gyermekeink. A kórusművek megidézték Szent László alakját,égi édesanyánk, Szűz Mária tiszteletét, a természet újjáéledését. A tavaszi ünnepkör egyik legszebb ünnepéhez, pünkösdhöz kapcsolódva a kicsik előadásában a vitnyédi pünkösdölő szokások elevenedtek meg. Ezzel a játékfűzéssel, valamint a „zempléni táncokkal” kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak anyák napja alkalmából. Az önzetlen szeretetről szólt a Szeplőcske című mese, melyet iskolánk egykori diákja, Fésűs Éva írt. Az írónő munkásságát ebben az esztendőben városunk a díszpolgári cím adományozásával ismerte el. Az ünnepi előadást egy fergeteges Palotással zárták a nyolcadikosaink.

„Minden élet: kő egy épületben.
Minden élet: hang egy tenger által mormolt dalban,
sorsokból szőtt óriási szőnyeg,
Isten-szőtte óriási dallam.”

-hangzott fel a Jubileumi Óda refrénjében.Mindannyiunk lelkében szólnia kell ennek a dalnak! 110 éves épületünknek, 110 éves történetünknek  mindannyian, akik itt tanultunk, tanítottunk, imádkoztunk, „talpkövei” voltunk, vagyunk, s mi több: leszünk. Hinnünk kell, hogy Isten szőttesének egymásba kapaszkodó szálai mi magunk vagyunk! Erőnket az összefogásban megsokszorozva iskolánkat, a Karolinát a Krisztusba vetett hit Alma Materévé tehetjük!

 

 

Szabóné Forgó Anikó

tanár