Eseménynaptár
Tavaszi Kórusesemények


tovább...
Jutalomkirándulás


tovább...
Föld Napja, 2018. ápr. 21.

tovább...
Sportnap, március 10.


tovább...
Pásztorjáték, 2017. dec. 15. és 21.


tovább...
Adventi mise, 2017. dec. 10.


tovább...
Rajz- és szavalóverseny, 2017. nov. 21.


tovább...
A legkisebb kóristák első szolgálata, 2017. nov. 12.


tovább...
Zeneakadémia, 2017. okt.10.


tovább...
Leánykórus Ságújfalon, 2017. okt. 8.

tovább...
Hírek
Levente újabb sikere


tovább...
1956-os emlékműsor


tovább...
Felvidéki kerékpártúra


tovább...
Fizika-kémia verseny, Váchartyán


tovább...
Adventi lélekemelő, 2017. dec. 14.


tovább...

Reál Munkaközösségünk     

évek óta, a gyermekek sokoldalú fejlesztését tűzte ki célul. Feladataink közé tartoznak:

 • a keresztény értékrend folyamatos megerősítése;
 • a természettudományos műveltség kialakítása;
 • a fenntarthatóság törekvéseinek megismertetése, a környezeti nevelés és a tudatos környezetvédő magatartás kialakítása;
 • magyarok által elért eredmények megismertetése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése;
 • a „Teremtés hetének”, világnapoknak, nemzetközi napoknak, emléknapoknak, jeles napoknak, év élőlényeinek megismertetése;
 • az egészséges életmódra nevelés;
 • a mindennapos testnevelés keretében sokféle sporttevékenység megismertetése;
 • tehetséggondozás,
 • felzárkóztatás;
 • közösségépítés.

Munkaközösségünk tagjai:

 1. Borsay Levente fizika szakos óraadó tanár
 2. Horváth Ágnes igazgatóhelyettes, biológia, kémia szakos tanár
 3. Kárpátiné Kapos Ildikó biológia, földrajz, életvitel szakos tanár
 4. Kármánné Laczhegyi Márta matematika választott műveltségterületű tanító
 5. Kis György testnevelés szakos tanár
 6. Siklódi-Tóth Gabriella informatika szakos tanár
 7. Szabóné Forgó Anikó földrajz szakos tanár
 8. Szász-Vadász Franciska matematika szakos tanár
 9. Tömör Csaba testnevelés szakos tanár

Munkaközösségünk, munkatervének összeállításánál az idei tanévben, három kiemelt célt választott.

I. A keresztény értékrend megerősítését (iskolánk helyi jellegének megfelelően). A keresztény szemléletű környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, a természettudományos műveltség kialakítása, munkaközösségünk legfőbb feladatai közé tartoznak.

E munka érlelte be, hogy iskolánk évek óta az ökoiskolai kritériumoknak megfelelően működött. A címet a tavalyi tanév során elnyertük, melyet idén is szeretnénk megtartani, hiszen elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiai törekvései mellett. Ebben a törekvésben minden munkaközösség mellettünk áll és részt vállal.

Kiemelt célunk tehát, az Ökoiskolai cím újbóli elnyerése. 
                                             

A keresztény szemléletű környezeti nevelésben, az idei tanévben is Ferenc pápa „Laudato si’ „Áldott légy!” című” "zöld" enciklikája nyújt segítséget. A tavalyi tanévben megkezdett munka után is bőven találunk kihívásokat, feladatokat a sokrétű műben. Az enciklika 2015.06.18-án jelent meg. A mű a „közös ház”, a teremtett világ gondozásáról szól, átfogó környezetvédelemre buzdít. Hat fejezetben foglalja össze a közös otthon megóvásának témaköreit:

1. "Ami otthonunkban történik"

- víz problémaköre
- biodiverzitás védelme
- éghajlatváltozások problémaköre
- ökológiai adósság problémaköre

2. "A Teremtés Evangéliuma"

A környezet kollektív adomány, az egész emberiség öröksége, szükség van tehát az egyetemes közösség iránti felelősségre.

3. "A környezeti krízis emberi gyökere"

Felelős gazdálkodásra buzdít a teremtett világgal szemben, elutasítja a technokráciát.

4. "Átfogó ökológia"

Egyetlen és összetett társadalmi-környezeti válságról van szó napjainkban. A „Használd és dodb el!” logika nemcsak a tárgyi világot érinti, hanem az embert is, aminek jegyében sok helyen kizsákmányolják a gyermekeket és elvetik, leselejtezik az öregeket és megölik a magzatokat. Fenntartható világot kell hagyjunk a következő nemzedékekre.

5. "Néhány iránymutató és cselekvési vonal"

A mértékletesség megszabadító erejű, megéri, hogy jók és becsületesek legyünk.

6. "Nevelés és ökológiai spiritualitás”

"Egy átfogó ökológia egyszerű, mindennapi gesztusokból is áll, amelyekben megtörjük az erőszak, a kihasználás, az önzés logikáját"

Az enciklika lelkiismeretvizsgálatra buzdít, milyen a kapcsolatunk az Úrral, másokkal, saját magunkkal és minden élőlénnyel, a természettel.
Az enciklika áttekintése, lehetőséget ad átismételni, a reál munkaközösség elmúlt éveinek kiemelt céljait, melyeket projektek keretében valósítottunk meg. Munkaközösségünk mindig is e szellemiség jegyében dolgozott az elmúlt évtizedekben.

A művel behatóan foglalkozunk a „Teremtés Hetén”, illetve a természettudományos szakkörünk ad leginkább teret a mű kibontásához, megértéséhez. Természetesen a fenntarthatóság alapszemlélete hatja át éves programunkat, így vállalásaink, nagy része ezt a célt szolgálja.

II. Idei tanévben ünnepli iskolánk a fennállásának 110. évét. Az iskola többi munkaközösségével együtt működve, másik kiemelt célunk az éven átívelő programsorozatban való részvétel. A páli Szent Vince irgalmas rendi nővérek vezette intézmény egyik legkedvesebb ünnepe a Madarak és Fák Napja volt. Ennek az ünnepnek a gondozását a munkaközösség vállalja. Az ünnephez kapcsolódva, vendég előadót hívunk a Magosfa Alapítványtól, aki előadás keretében bővíti a gyermekek és érdeklődők ismereteit.

III. Harmadik kiemelt célunk a sport egészségmegőrző szerepének tudatosítása gyermekeinkben. Az I. féléves belső továbbképzésünkön kollégánk, Tömör Csaba tart bemutató foglalkozást „Testnevelés technikák tanítása játékos formában” címmel. A belső továbbképzés az alsós munkaközösség továbbképzésével karöltve kerül lebonyolításra.

A testi egészségmegőrzés mellett, fontos a lelki-szellemi egészség fenntartása. A II. féléves belső továbbképzésünkön, a biztonságos internethasználatról tart előadást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szakembere. A szolgálattal Siklódi-Tóth Gabriella kolléganőnk veszi fel a kapcsolatot. A szolgálat 1990-ben alakult, 1998 óta kiemelten közhasznú szervezetként működik; célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása, valamint hatékony fellépés a gyermekvédelemmel és egyéb, fiatalkorúakkal kapcsolatos kérdésekben.

Az Európai Bizottság által indított Safer Internet Plus programban a Szolgálat, tudatosság-növelő központként, a gyermekek, szülők, tanárok és döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Szeretné elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak.
http://saferinternet.hu/bemutatkozas/nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat

 

2016-2017-es tanév első félévének eseményei, törekvései, eredményei

Matematika

Iskolánkban az 5-7. évfolyamon az emelt óraszámú matematikai osztályokban bevezettük a nívó csoportos oktatást. Ez a gyermekek megfelelő színvonalú matematikaoktatását segíti elő.
Nyolcadik évfolyamon fontos szerepet játszik a felvételire való felkészítés.
Rendszeresen indítjuk tanulóinkat különböző helyi, regionális, megyei illetve országos versenyeken. Az első félévben az alábbi matematika versenyeken vettünk részt:

 • Internetes Matematika verseny: Szeptemberben indult egy 8 fordulós verseny, amelyen a gyermekek egyénileg, interneten bejelentkezve oldják meg a feladatokat. Idén 95 gyermek kezdte el a versenyt 3. évfolyamtól 8. évfolyamig.
 • Bendegúz Tudásbajnokság Matematika versenyére idén is több tanuló jelentkezett. Jelenleg az 1. félév 3. fordulóját oldották meg a benevezett gyermekek.
 • Árpád Napok Matematika versenyén két tanulónk ért el helyezést. (Veress Noémi 7.a: 3. helyezés, Virág Lili 6.a: 6. helyezés).
 • Bolyai Matematika Csapatversenyen előző év óta veszünk részt. A gyermekek nagy örömmel készülnek fel és élvezik a közös versenyzés élményét. Idén 9 négyfős csapattal indultunk 4. évfolyamtól 8. évfolyamig. Legjobb eredményeink megyei szinten: 77 indulóból 8., 68 indulóból 21., 127 indulóból 22., 104 indulóból 44. helyezés.
 • Boronkay Levelezős Matematika versenyen 10 tanulónk vesz részt. Havonta kapják meg az újabb feladatsorokat 4 hónapon keresztül. Jelenleg a 2. forduló után vagyunk. A legjobb eredményt elérőket áprilisban személyesen is meghívják egy versenyre, ahol bizonyíthatják tehetségüket.
 • Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Levelezős Matematika versenyén 8. évfolyamosaink közül 4 tanuló képviseli iskolánkat, akik 2 forduló után szép eredményekkel rendelkeznek.
 • Balassagyarmaton a Szent Imre Napokon idén megrendezték a Sudoku versenyt. Az előzetes helyi fordulón nagy létszámban vettek részt tanulóink, amely alapján 4-en tudtak eljutni Balassagyarmatra, és korosztályukban (4-8. évfolyamon) mindannyian szép eredményt értek el. (Folly-Ritvay Levente 4.a: 1. helyezés, Virág Lili 6.a: 3. helyezés, Tuska Szilvia 7.a: 1. helyezés, Józsa Gellért 8.a: 3. helyezés)
 • Idén is megrendezik a Dugonics András Matematika Versenyt katolikus iskolák számára. Az első, helyi fordulójából 18 tanuló jutott tovább a 2. fordulóra 4-8. osztályos korosztályban.

A második félévre tervezett versenyeink:

 • Folytatódnak az 1. félévben elindult versenyeink (Internetes Matematika verseny, Bendegúz Tudásbajnokság, Boronkay Levelezős Matematika Verseny, Közgazdasági Szakközépiskola Levelezős Versenye, Dugonics András Matematika Verseny 2. fordulója).
 • Pangea Tehetségkutató Matematika Verseny 1., helyi fordulójára februárban, a 2. fordulóra áprilisban kerül majd sor, amelyre csak azokat a tanulókat hívják be, akik az első fordulóban hibátlanul teljesítettek.
 • A Zrínyi Ilona Matematika Versenyre a nevezés már megtörtént. A nevezési díjakat az iskola magára vállalta és kifizette. A verseny megyei fordulójára februárban, az országos döntőre áprilisban kerül majd sor.

A versenyeken kívül 2. félévben fontos szerepet kap az OKÉV mérésre, illetve 6. és 8. évfolyamokon a szintfelmérő felelésre való felkészülés.


Környezeti nevelés
                   
2016.09.10-én szombaton, Ligettakarításon vettünk részt. A takarítási napot minden évben Bíró György szervezi meg. Az esemény lebonyolításában iskolák segítenek. Idén is, intézményünk tanárai, tanulói szép számmal jelentek meg és sokan családtagjaikat is elhozták segíteni. Így a Mária Napi Búcsúra a Hétkápolna környéke tisztán fogadhatta a zarándokokat.

Liget takarításon résztvevő diákok:

5.a:  Csernus Péter, Juvanzic Rajmond és testvére, Szunyog László
6.a:  Berczeli Júlia
6.b:  Korgyik Ádám
7.a:  Fabók Botond
7.b:  Bruzsa Virág, Juhász Noémi és testvére, Pusztai Attila, Szvitek-Varsányi Gellért és családja, Varju Barnabás, Zima Kincső
8.a:  Csernus Viktória és családja, Cs. Nagy Anna, Hidvégi-Üstös Domonkos, Hugyák Eszter és édesapja, Jedlicska Inez, Korgyik Esztella, Retzler Balázs, Schulcz Kamilla, Sikó Napsugár, Székely Kadosa, Tatár Boróka, Teszár Fanni, Tiringer Fanni, Uhrin Eliza, Uracs Zsuzsanna
8.b:  Csukárdi Benjamin, Csukárdi Krisztián és barátja, Kövesdi Kevin, Nagy Viktor
 

Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés zajlik, mely a környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás kialakításának fontos területe.

 
Kattintson a képre a nagyításért!

A Diákönkormányzat szervezi meg az Aranyseprű Tisztasági Versenyt és az Energia Kommandót. A verseny, a Takarítási Világnapon indul. Az eredmények kihirdetése félévenként történik.
                                                            

A természettudományos faliújságunkon, folyamatosan megjelennek a környezeti neveléssel kapcsolatos tudnivalók is. Balázsné Surányi Katalin és Boldizsárné Surányi Erika kolléganőink is segítik a faliújság megújhodását.

                                                                                           

Idén ősszel, diákjaink, kedvenc állataikkal is megismertettek minket. A verseny díjazottjai: Boldizsár Virág, Csernus Péter, Nagy Krisztofer, Balogh Andris, Berczeli Júlia, Virág Lili, Szederkényi Pál.
                         
 

2016.09.15-én, csütörtökön a 8. osztályosok, társosztályaikkal, a 4. osztályosokkal kirándultak Gyöngyösre. A Mátra Múzeum szakemberei érdekfeszítő előadásokat tartottak a kiscsoportokra bontott diákoknak. Az erdő világát, a madarakat, az ősmaradványokat, az ásványokat, kőzeteket ismerhették meg az interaktív foglalkozások keretében.
                               

 

2016.10.17-20. között tartott Ásványtani Kiállítást és előadásokat az esztergomi Geoda Múzeum szakembere.
Tanulóink nagy érdeklődéssel várják évről évre az interaktív foglalkozást és vásárt.

 

A Magosfa Alapítvánnyal évek óta közös projekteket bonyolítunk le. A gyerekek nagyon szeretik az interaktív foglalkozásaikat. Idén Kiss Áron tartott foglalkozást a 6.b osztályban az ökofarmról, a biogazdálkodásról.
                             

 

2016.12.06-án Dr Balázs Gábor egyetemi tanár (Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék) tartott előadást a kert növényeiről és az életünkben betöltött szerepükről. A gyerekek az előadás végén megismerhették az oltás fontosságát és csíráztató papírra magot vethettek, hogy otthon a csírázás folyamatát megfigyelhessék. A tanár úr egy gyümölcsfát is ajándékozott az iskolának, amit a tankertben elültettünk a 7.a osztállyal.
                  
                                       
 

2016.10.17-én, hétfőn, belső továbbképzési délutánunkon, Tömör Csaba „Testnevelés technikák tanítása játékos formában” címmel mutatott be foglalkozást. Többen ugyan nem tartanak testnevelés foglalkozást közülünk, de a játékok ismerete az osztálykirándulások alkalmával is hasznos volt mindenki számára.


                                                                                 Kondicionáló torna szakkör:
                                  

                                                            Néhány kép az atlétika versenyekről:
   
                                        

                                                                          
Eredményhirdetésen:
                                              

 

                                                 Délutáni foglalkozásokon:
 
                            
 
                                                                   

 

A reál terület tanulmányi- és sportverseny eredményei
a 2016-17-es tanévben, időrendben

2016.09.16. Sárkányhajó Városi Csapatverseny (felkészítő tanárok: Kiss György, Tömör Csaba):

1. helyezett lett csapatunk

2016.09.18. Egyéni Atlétika Verseny, Csömör (felkészítő tanár: Tömör Csaba):

1. helyezett  Bartalis Borbála távolugrás
2. helyezett  Bartalis Borbála 400 m-es futás
1. helyezett  Varga Dávid 400 m-es futás
1. helyezett  Varga Dávid 1500 m-es futás
2. helyezett  Csobod Réka 400 m-es futás

2016.09.30.Diákolimpia Mezei Futóbajnokság (felkészítő tanár: Tömör Csaba):

2. helyezett  Varga Dávid 2600 m-es futás

2016.10.07. Árpád Napok Környezetvédelmi Verseny (felkészítő tanárok: Horváth Ágnes, Kárpátiné Kapos Ildikó):

        1. helyezett  Csuvár Benjamin, Felméri Norbert, Horlik Zalán,
                              Komáromi Blanka, Klinger Botond

2016.10.07. Árpád Napok Környezetvédelmi Verseny, Hulladékból termék pályázat több kategóriában (felkészítő tanár: Kárpátiné Kapos Ildikó):

1. helyezett Jakus András
3
. helyezett Hidvégi-Üstös Izabella

1. helyezett Burger Dávid
3. helyezett Komáromi Blanka

Házi Környezetvédelmi Versenyen, Hulladékból termék pályázaton Oklevélben részesültek még:
Boldizsár Virág, Balogh Levente, Kántor Katica, Kelemen Teofil, Molnár Róbert, Németh Maja, Paksy-Kliment Péter, Szabó Lili, Kiss Nikoletta, Árkossy Áron, Slezsák Julianna

2016.10.07. Árpád Napok Informatika Verseny (felkészítő tanár: Siklódi-Tóth Gabriella)

2. helyezett Kolostori Máté

2016.10.07. Árpád Napok Matematika Verseny (felkészítő tanár: Szász-Vadász Franciska):

3. helyezett Veress Noémi

2016.10.07. Árpád Napok Matematika Verseny (felkészítő tanár: Kármánné Laczhegyi Márta):

6. helyezett Virág Lili

2016.10.14. Bolyai Matematika Csapatverseny

8. helyezett (77 induló csapatból): Dibuz Vilmos, Márton Zsófia,
                                                             Veress Noémi
(felkészítő tanár:
                                                                Szász-Vadász Franciska)

21. helyezett (68 induló csapatból): Bubrik Miklós, Felméri Norbert,
                                                               Horlik Zalán
(felkészítő tanár:
                                                                   Szász-Vadász Franciska)

22. helyezett(127 induló csapatból): Bubrik Márton, Bircsák Dávid,
                                                                Komáromi Gitta
(felkészítő tanár:
                                                                   Kármánné Laczhegyi Márta)

2016.11.11. Szent Imre Napok Balassagyarmat, Sudokuverseny

1. helyezzett Tuska Szilvia (felkészítő tanár: Szász-Vadász Franciska)
3. helyezett Józsa Gellért (felkészítő tanár: Szász-Vadász Franciska)
3. helyezett Virág Lili (felkészítő tanár: Kármánné Laczhegyi Márta):Pillanatképek
 

  Horlik Zalán (8.a) örül az elért eredményének:
                                                       

                                                                                                                    Komáromi Blanka (8.a) újrahasznosított
                                                                                                                  anyagokból készült ruhában, kiegészítőkkel                                                                     Hulladékból termék idei pályázatai:
          
                                       


     Szakköröseink "pudingpróbája" a természettudományos szakkör téli szünet előtti utolsó foglalkozásán:
                                  
                                                                        

                                                                                            

                                                          
                                        Kattintson a képre, és tekintse meg 2014-ben forgatott versenyfilmünket,
               melyet Őri Kiss Botond, Petyánszki Krisztián, Csukárdi Rajmund, egykori tanítványaink készítettek,
                                                                      s melynek üzenet aktuálisabb, mint valaha.


 

Faliújság
Ebédbefizetés: PÓTFIZETÉS


tovább...
Beer Miklós püspök atya 75 éves


tovább...
Adó 1%-a

 

tovább...
Tájékoztató füzet iskolánkról


tovább...
VÉRADÁS!!!


tovább...
Tanúságtevők


tovább...
Eredményhirdetés


tovább...
Gyermekvédelmi rendszer


 

tovább...
Jubilemi emlékkönyvünk

tovább...
Vác Város Díszpolgára

tovább...
Tanévünk jelmondata
Frissített programtervezet!


tovább...
Napi Evangélium