Köszönet a felajánlásokért!

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel köszönöm a 2020. évi jövedelmük alapján fizetett SZJA 1% felajánlásukat a Karolina Általános Iskola Alapítvány javára.
2021 évben a felajánlásaikból 465.711,- Ft érkezett az Alapítvány számlájára a NAV –tól. ezúton is köszönöm, hogy Iskolánk tevékenységét segítő alapítványunkat választották támogatási célként ez év elején. Bíztatjuk Önöket továbbra is, hogy támogassák tevékenységünket.
Céljaink a következők:

  • Az iskolában tanuló diákok neveléséhez, oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának segítése;
  • rászorulók (anyagi helyzetük alapján) étkezésének támogatása, tanulmányi versenyek nevezési költségeinek fedezése,
  • tehetséges gyermekek versenyeken való részvétele során felmerülő kiadások fedezése.

Az ez évben befolyt támogatásból rászoruló gyermekek étkezését biztosítjuk, illetve az udvar felőli teherkapu cseréjét tervezzük. Az új kapu bekerülési értékének egy részét az alapítványi támogatásukból finanszírozzuk.

Bíztatjuk, szeretettel kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák Iskolánkat az Alapítványon keresztül.

Az alapítvány pontos neve: Karolina Általános Iskola Alapítvány
címe: 2600 Vác,Konstantin tér 7.
Bankszámlaszáma: 11742094-20127657-00000000

  • Magánszemély esetén kérem, tüntessék fel a tanuló nevét és osztályát, hogy meg tudjuk köszönni támogatásukat.
    Magánszemély a befizetése után, az érvényes rendelkezések szerint nem jogosult adókedvezményre.
  • Vállalkozások, egyéni vállalkozók esetén kérjük a cég, egyéni vállalkozó neve és címe mellett adják meg a vállalkozási adószámot, hogy az adókedvezményhez szükséges igazolást kiállíthassuk.

Tisztelettel, köszönettel:
Sisa Sándorné igazgató
a Karolina Iskola Alapítvány Kuratórium Elnöke